WeHelpen Arnhem is mede mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

Vrijwilligerscentrale Arnhem

Zoekt u vrijwilligerswerk, heeft uw organisatie vrijwilligers nodig of wilt u met vrijwilligers een project starten? Wij helpen u verder: www.vrijwilligerscentralearnhem.nl

MVT

MVT Arnhem is hét aanspreekpunt voor vragen, informatie, hulp en advies over mantelzorg en vrijwillige thuishulp in Arnhem. Het is een centraal loket waar vraag en aanbod bij elkaar komen.
Daar waar wij niet zelf uitvoeren zorgen wij voor een verwijzing naar de juiste plek

Siza

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet aangeboren hersenletsel in Gelderland en Tilburg.
Bij Siza denken we in mogelijkheden. Wij ondersteunen de cliënt bij het organiseren van zijn of haar leven, zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan wonen en mee kan doen in de samenleving.

Wondzorg

Wondzorg Arnhem biedt gespecialiseerde wondverpleging in de regio Arnhem. De zorg wordt uitgevoerd door verpleegkundigen die de opleiding tot wondverpleegkundige en wondconsulent hebben gevolgd. Een van de wondverpleegkundigen is in opleiding tot verpleegkundig specialist.
Wondzorg Arnhem werkt nauw samen met ondermeer: Rijnstate Ziekenhuis, Radboud ziekenhuis, Attent Zorg en Behandeling, Zinzia, Zorgplus, ABC Zorgcomfort, TVN-Zorgt , Arcade Zorgcoop en Stichting Acare Thuiszorg.
Wondzorg Arnhem is gevestigd in het gebouw van Poli Zuid aan de Marga Klompelaan 6 te Arnhem

Rijnstate

Rijnstate biedt uitstekende ziekenhuiszorg van topklinische kwaliteit op vier locaties: Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid. In onze dienstverlening staat ú centraal en onze zorg en deskundigheid verbeteren we continu. Zo zetten we ons 100% in voor de kwaliteit van uw leven!
www.rijnstate.nl

SWOA

Wel zijn is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk vindt geeft energie en balans in je leven. SWOA stimuleert je te ontdekken wat je nog wél kan en je talenten te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk uit het leven halen. Dát is waar SWOA voor staat.

Thuiszorg Groot Gelre

Thuiszorg Groot Gelre werkt met kleine, vaste teams van betrokken en ervaren zorgverleners die u alle zorg bieden die nodig is. Bij ons bepaalt u mede wie er in uw huis komt en op welke tijd. Uw wensen staan centraal. Onze zorgverleners zijn bij u te gast en bieden kwalitatief hoogwaardige zorg die naadloos past bij uw situatie. U hebt altijd een vast aanspreekpunt. Dit kan zijn de wijkverpleegkundige of de coördinator. Alle teams werken in wijken en/of stadsdelen zodat de zorg dichtbij en goed bereikbaar is.

Present Arnhem

Stichting Present Arnhem mobiliseert groepen vrijwilligers om inwoners van Arnhem praktisch te helpen in hun moeilijke, soms uitzichtloze situatie.
Een Presentdag is een echte doedag, voor alle betrokkenen een mooie ervaring:
- De vrijwilligers ervaren hoe zij als groep, door hun eenmalige inzet, daadwerkelijk iemand verder kunnen helpen.
- De ontvangers van hulp vinden het fantastisch én vaak onbegrijpelijk dat er mensen zijn die zich om niet en zonder oordeel of bijbedoeling, voor hen willen inzetten. Dat zij er toe doen.

Rijnstad

Rijnstad is de maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving. Rijnstad draagt bij aan het bevorderen van een actieve deelname aan de samenleving. We doen dit door mensen te versterken in hun kwaliteiten, te ondersteunen bij hun problemen en ontwikkeling en aan te spreken op eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Wij doen dit samen met deze mensen. We bieden dienstverlening op maat en dicht bij de mensen. Rijnstad heeft daarbij een preventieve functie en curatieve functie in de eerste lijn. Onze dienstverlening is bij voorkeur degelijk en beproefd, met daarnaast aandacht voor innovatie en ontwikkeling.

Driestroom

Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op je eigen niveau en in je eigen tempo. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn gericht op ontwikkeling. We weten dat persoonlijke groei bijdraagt aan alledaags geluk. En dat is waar wij ons elke dag voor inzetten.

Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Gelderland komt – vanuit het perspectief van zorgvragers - op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen in alle Gelderse regio’s en gemeenten, zodat Gelderse zorgvragers kunnen leven zoals zij dat willen, ook als zij door ziekte, ongeval, beperking of ouderdom belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren.

Om haar doelen te bereiken ondersteunt Zorgbelang Gelderland - bijna 500 aangesloten patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in Gelderland. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren wordt nauw samengewerkt met zorgvragers en zorgvragersorganisaties, met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en andere relevante organisaties en bedrijven.